Commit Graph

1 Commits (959089b919e0195c427785f9f1a14d8a1f434e80)

Author SHA1 Message Date
Vitaliy Filippov cf0f23ab8e Add patches for QEMU QAPI IDL 2020-11-04 23:30:51 +03:00