Commit Graph

1 Commits (a1f2f19489e427aca96a82c77c76e76804b9338a)

Author SHA1 Message Date
Vitaliy Filippov cf0f23ab8e Add patches for QEMU QAPI IDL 2020-11-04 23:30:51 +03:00