vitastor/test_blockstore.cpp

131 lines
3.8 KiB
C++

// Copyright (c) Vitaliy Filippov, 2019+
// License: VNPL-1.0 (see README.md for details)
#include <malloc.h>
#include "timerfd_interval.h"
#include "blockstore.h"
int main(int narg, char *args[])
{
blockstore_config_t config;
config["meta_device"] = "./test_meta.bin";
config["journal_device"] = "./test_journal.bin";
config["data_device"] = "./test_data.bin";
ring_loop_t *ringloop = new ring_loop_t(512);
blockstore_t *bs = new blockstore_t(config, ringloop);
timerfd_interval tick_tfd(ringloop, 1, []()
{
printf("tick 1s\n");
});
blockstore_op_t op;
int main_state = 0;
uint64_t version = 0;
ring_consumer_t main_cons;
op.callback = [&](blockstore_op_t *op)
{
printf("op completed %d\n", op->retval);
if (main_state == 1)
main_state = 2;
else if (main_state == 3)
main_state = 4;
else if (main_state == 5)
main_state = 6;
else if (main_state == 7)
main_state = 8;
else if (main_state == 9)
main_state = 10;
};
main_cons.loop = [&]()
{
if (main_state == 0)
{
if (bs->is_started())
{
printf("init completed\n");
op.opcode = BS_OP_WRITE;
op.oid = { .inode = 1, .stripe = 0 };
op.version = 0;
op.offset = 16384;
op.len = 4096;
op.buf = (uint8_t*)memalign(512, 128*1024);
memset(op.buf, 0xaa, 4096);
bs->enqueue_op(&op);
main_state = 1;
}
}
else if (main_state == 2)
{
printf("version %lu written, syncing\n", op.version);
version = op.version;
op.opcode = BS_OP_SYNC;
bs->enqueue_op(&op);
main_state = 3;
}
else if (main_state == 4)
{
printf("stabilizing version %lu\n", version);
op.opcode = BS_OP_STABLE;
op.len = 1;
*((obj_ver_id*)op.buf) = {
.oid = { .inode = 1, .stripe = 0 },
.version = version,
};
bs->enqueue_op(&op);
main_state = 5;
}
else if (main_state == 6)
{
printf("stabilizing version %lu\n", version);
op.opcode = BS_OP_STABLE;
op.len = 1;
*((obj_ver_id*)op.buf) = {
.oid = { .inode = 1, .stripe = 0 },
.version = version,
};
bs->enqueue_op(&op);
main_state = 7;
}
else if (main_state == 8)
{
printf("reading 0-128K\n");
op.opcode = BS_OP_READ;
op.oid = { .inode = 1, .stripe = 0 };
op.version = UINT64_MAX;
op.offset = 0;
op.len = 128*1024;
bs->enqueue_op(&op);
main_state = 9;
}
else if (main_state == 10)
{
void *cmp = memalign(512, 128*1024);
memset(cmp, 0, 128*1024);
memset(cmp+16384, 0xaa, 4096);
int ok = 1;
for (int i = 0; i < 128*1024; i += 4096)
{
if (memcmp(cmp+i, op.buf+i, 4096) != 0)
{
printf("bitmap works incorrectly, bytes %d - %d differ (%02x, should be %02x)\n", i, i+4096, ((uint8_t*)op.buf)[i], ((uint8_t*)cmp)[i]);
ok = 0;
}
}
if (ok)
printf("bitmap works correctly\n");
free(cmp);
main_state = 11;
}
};
ringloop->register_consumer(&main_cons);
while (1)
{
ringloop->loop();
ringloop->wait();
}
delete bs;
delete ringloop;
return 0;
}